Velkommen til Radio Bølgens offisielle nettsted - Ansvarlig redaktør : Stein-Olav Håvardstun  
 
Søk

Forbønnsendiger.
Vi har våre faste forbønnsendinger tirsdager kl. 22:00 - 23:00. Telefonnr. 53 51 07 87. Du kan også sende bønne-begjær til oss pr. post. Adressen er Radio Bølgen, postboks 37 Loddefjord, 5881 Bergen, eller e-post: radiobolgen@gmail.com., vi har også her på hjemmesiden ett kommentarfelt, hvor en kan legge inn beskjeder.

Forbønnsendingen har pause til 10.01.2017. Nytt tlf.nr. 53 00 22 32. utskrift..  Skriv ut Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..  tips en venn 
NY BANKKONTO!
Endring av bankkonto.
Radio Bølgen har skiftet bank, og dermed fått nytt kontonummer: 3628.58.41342. Alle som har automatisk trekk må gi banken sin melding om endringen. utskrift..  Skriv ut Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..  tips en venn 
Sekretærens tanker.
Den bortkomne sauen.
Har vel nevnt det før, at det hender iblant at jeg får noen tanker av det jeg leser/hører. På TV-10 har vi et program som heter Øysteins refleksjoner (Øystein Sandtorv). Så dette får jeg vel heller kalle "redaksjonssekretærens tanker", forkortet til "sekretærens tanker". For noen uker siden leste jeg kommentarer til den helgens prekentekst, som var om den bortkomne sauen. Luk 15:4 «Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én av dem, lar han ikke da de nitti-ni være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den?
Tankene som slo meg var, hvorfor forsvant sauen? Først vil jeg minne om at Jesus, ikke bare er hyrde for flokken, menigheten, men også for den enkelte. Han ser oss som enkeltpersoner,Joh 3:15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Men tilbake til sauen, hvorfor ble den liggende etter? At vi, som jo er sauen, blir liggende etter kan skyldes så mangt. Sauer kan komme inni busker og kratt og bli sittende fast. Det er så mye idag som kan fange vår oppmerksomhet, så mye vi vil være med på, eller følge med på, og plutselig så er vi fanget i nett som virker vanskelig å komme ut av. Dette kan føles viktigere enn gå og høre Guds ord. En annen årsak er sykdom. Smerter og andre forhold gjør at den daglige stunden med Bibellesning og bønn, blir et ork. Vi kommer vekk fra «flokken», menigheten, den som skal være vårt vern og ly. Apg 2:42 ffviser at de første kristne så tryggheten i fellesskapet. Rom 12:4-5 Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. 5 På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Slik som menigheten er i Kristus, er vi knyttet til menigheten. Tilbake til dyrelivet. Sau, hjort, antiloper, sebraer og andre føler seg tryggest når de kommer i store flokker for de vet at det er rovdyr som lurer på dem, om de blir liggende etter. Som vi ofte ser eksempler på, på naturprogrammer på TV. Rovdyrene spionerer på flokkene for å se hvem er svak, syk og ligger etter. Slik er det også med den onde. David sier det treffende i Salme 10:8 Han ligger i bakhold i landsbyene, i skjul dreper han den skyldfrie. Hans øyne speider etter den som er vergeløs. 9 Han ligger på lur som en løve i krattet, der ingen ser ham, han ligger på lur for å gripe den som er hjelpeløs. Han griper den hjelpeløse og drar ham inn i sitt garn.
Derfor kunne Han forlate de 99, for Han visste at flokken var trygg når den var samlet, og Han kunne derfor leite etter den ene. For Paulus sier i 1 Tim 2:4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og i Titus 2:14 For Kristus ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. 
Så når Han finner oss, tar han oss på skuldrene sine og går tilbake til flokken og ber alle glede seg sammen med Ham. Luk 15:7 Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nitti-ni rettferdige som ikke trenger omvendelse.
Nå vil muligens noen si at denne liknelsen handler om de som har vært med, men falt fra. Men på grunn av syndefallet, har vi alle syndet, og har ingen del i Guds herlighet. Rom3:23. Så om vi er kommet bort fra Jesu vern, eller ikke har funnet Ham ennå, så er det mulighet for frelse. Han har selv sagt i Matt 11:28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.  Amen.

Jostein E. Sunde utskrift..  Skriv ut Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..  tips en venn 

 
 
 
© Radio Bølgen, Bergen - Norway.