Velkommen til Radio Bølgens offisielle nettsted - Ansvarlig redaktør : Jostein E. Sunde  
 
Søk

Tanker vedrørende stedfortredede Dåp
1 Kor 15:29 1 Kor 15:29 De som lar seg døpe for de døde - hvorfor gjør de det? Dersom de døde i det hele tatt ikke oppstår, hvorfor lar de seg da døpe for dem?
Paulus stiller her spørsmål til folk i Korint, om hvorfor de lar seg døpe for de som er døde. Korint av blitt gjenoppbygd i år 46 f.kr. og var blitt et handelssenter med folk fra hele midtøsten. De trodde på ulike guder, men ikke på et liv etter døden. Det bodde også mange jøder der og de var delt i Fariseere og Saddukeere. Saddukeerne trodde heller ikke på oppstandelsen, så da Paulus forkynte at for å få del i det evige liv med Kristus, måtte en la seg døpe i Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn, trodde mange at en ved også å la seg døpe for avdøde slektninger, kunne en redde dem fra fortapelsen. Noen trodde også at en ved slik stedfortredende dåp kunne få møte slekt og venner etter dette livet. Så Paulus spør her, med rette, hvorfor de gjør det når de ikke tror på et liv etter dette. Dette blir litt som det Luther anklaget den Katolske Kirke for da han brøt med den. De trodde at om en betalte avlat, så kunne en redde både slektninger og seg selv fra evig pine. Vi har uttrykket: " Når pengene i kisten klinger, sjelen fra skjærsilden springer." Også idag er det noen som tror, og praktiserer stedfortredende dåp. Det Nye Testamentet gir ikke noen holdepunkter for slik tro. Jesus sier i liknelsen om den rike mann og Lasarus, Mat 16:19-31, at det er et gap mellom Himmel og fortapelse, og ingen kan bevege seg mellom dem. Så standpunkt hvor en vil være i evigheten må taes på forhand, det er ikke noen mulighet for å endre den avgjørelsen etter at en er død. Tror du på ett liv etter døden, og vil tilbringe evigheten i de Himmelske boliger, må en ta imot Jesus Kristus som sin personlige frelser og forløser men en lever. En trenger ikke være døpt for å komme til Himmelen, mange finner sin frelser først på syke- eller dødsleie. Vi vet også at den ene røveren på korset fikk sin frelse der og da, og ble med Jesus til Paradis.
Les også Rom 10:10 Med hjertet tror en til rettferdighet og med munnen bekjenner en til frelse. 11 For Skriften sier: Hver den som tror på Ham, skal ikke bli til skamme.
Konklusjonen blir at vil en tilbringe evigheten i de Himmelske boliger, må bestemmelsen bli tatt mens en lever her på jorden.

Jostein E. Sunde
Daglig leder


 utskrift..  Skriv ut Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..  tips en venn 
Tanker fra daglig leder
Et budskap fra Jesus Kristus.
Våknet en natt av at det kom et bud med budskap fra Jesus Kristus. Jeg tror det kom som en følge av at jeg hadde redigert noen taler om Israel og endetiden. Det lyder som følgende:

Jeg kommer snart igjen. Se jeg står for døren og banker, ikke for å få slippe inn, men for å få slippe løs. jeg har sett hvordan de som Faderen har gitt meg lider og strever. Hvem er de som Faderen har gitt meg? Jo det er alle som har hørt mitt budskap om at jeg kom for å deres straff på meg, og som har tatt imot frelsesgaven fra meg. Spesielt dere som er av hedningfolk. Dere var i utgangspunktet allerede dømt til et evig liv borte fra meg, for frelsen hører mitt folk, Israel til. Men de tok ikke imot, så jeg lot min død og seier også bli dere til del. Du spør gjerne om når jeg kommer, jeg vet ikke. Jeg sa til mine disipler da jeg gikk sammen med dem, at det kun er min Far som kjenner tiden. Mark 13:32.Men jeg har gitt dere en ledetråd, se på fikentreet.Mark 13:28-29.Det er et bilde på Israel. Treet er plantet. vokst opp, og se bladene springer ut. Men etter blader kommer blomster som blir til frukt, den skal vokse og bli moden. Så når den er moden og er klar for innhøsting, da kommer jeg til dere. Selv om jeg ikke kjenner dag og time, har vi vært aktive med å forberede deres nye hjem.Johs 14:2.Jeg har spurt min Far om når jeg kan få dra tilbake, men Han svarte bare Vent til tiden er moden. De samme sa Han da jeg spurte Han om tidspunkt for mitt første komme. Helt siden Adam og Eva hadde falt for slangens listige angrep, der i Edens hage, 1 Mos 3:1 ff.hadde vi forberedt gjenopprettelses-aksjonen, så jeg visste hva jeg gikk til. En del av forberedelsene var å gi hint om mitt komme, gjennom profetene, men enda klarte mitt folk Israel å bli åndelig blinde. Så jeg ber dere om ikke å bli åndelig blinde om det som skjer. Vær våkne, studer Ordet, og ta mitt ord til dere rikelig. Gjør dere klar, husk timen er nærmere nå, enn da dere kom til troen.Rom 13:11. Vær reiseklar med sko på bena og kappen rundt dere. Jeg kommer. Amen.


Jostein E. Sunde.
Daglig leder

 utskrift..  Skriv ut Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..  tips en venn 

Sekretærens tanker.
Den bortkomne sauen.
Har vel nevnt det før, at det hender iblant at jeg får noen tanker av det jeg leser/hører. På TV-10 har vi et program som heter Øysteins refleksjoner (Øystein Sandtorv). Så dette får jeg vel heller kalle "redaksjonssekretærens tanker", forkortet til "sekretærens tanker". For noen uker siden leste jeg kommentarer til den helgens prekentekst, som var om den bortkomne sauen. Luk 15:4 «Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én av dem, lar han ikke da de nitti-ni være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den?
Tankene som slo meg var, hvorfor forsvant sauen? Først vil jeg minne om at Jesus, ikke bare er hyrde for flokken, menigheten, men også for den enkelte. Han ser oss som enkeltpersoner,Joh 3:15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Men tilbake til sauen, hvorfor ble den liggende etter? At vi, som jo er sauen, blir liggende etter kan skyldes så mangt. Sauer kan komme inni busker og kratt og bli sittende fast. Det er så mye idag som kan fange vår oppmerksomhet, så mye vi vil være med på, eller følge med på, og plutselig så er vi fanget i nett som virker vanskelig å komme ut av. Dette kan føles viktigere enn gå og høre Guds ord. En annen årsak er sykdom. Smerter og andre forhold gjør at den daglige stunden med Bibellesning og bønn, blir et ork. Vi kommer vekk fra «flokken», menigheten, den som skal være vårt vern og ly. Apg 2:42 ffviser at de første kristne så tryggheten i fellesskapet. Rom 12:4-5 Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. 5 På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Slik som menigheten er i Kristus, er vi knyttet til menigheten. Tilbake til dyrelivet. Sau, hjort, antiloper, sebraer og andre føler seg tryggest når de kommer i store flokker for de vet at det er rovdyr som lurer på dem, om de blir liggende etter. Som vi ofte ser eksempler på, på naturprogrammer på TV. Rovdyrene spionerer på flokkene for å se hvem er svak, syk og ligger etter. Slik er det også med den onde. David sier det treffende i Salme 10:8 Han ligger i bakhold i landsbyene, i skjul dreper han den skyldfrie. Hans øyne speider etter den som er vergeløs. 9 Han ligger på lur som en løve i krattet, der ingen ser ham, han ligger på lur for å gripe den som er hjelpeløs. Han griper den hjelpeløse og drar ham inn i sitt garn.
Derfor kunne Han forlate de 99, for Han visste at flokken var trygg når den var samlet, og Han kunne derfor leite etter den ene. For Paulus sier i 1 Tim 2:4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og i Titus 2:14 For Kristus ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. 
Så når Han finner oss, tar han oss på skuldrene sine og går tilbake til flokken og ber alle glede seg sammen med Ham. Luk 15:7 Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nitti-ni rettferdige som ikke trenger omvendelse.
Nå vil muligens noen si at denne liknelsen handler om de som har vært med, men falt fra. Men på grunn av syndefallet, har vi alle syndet, og har ingen del i Guds herlighet. Rom3:23. Så om vi er kommet bort fra Jesu vern, eller ikke har funnet Ham ennå, så er det mulighet for frelse. Han har selv sagt i Matt 11:28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.  Amen.

Jostein E. Sunde utskrift..  Skriv ut Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..  tips en venn 

 
 
 
© Radio Bølgen, Bergen - Norway.